Search:
Type the text to search here and press Enter.
Separate search terms by a space; they will all be searched individually in all fields of the database. Click on Search: to go to the advanced search page.
Classifieds Only: Check this box if you want to search classifieds instead of the catalog.
Please help support TroveStar. Why?
Transportation Company - FFVS - Aircraft Manufacturer
Add a comment about this item.
It will be visible at the bottom of this page to all users.
Comment

0
Company NameFFVS
CategoryAircraft Manufacturer
Year Founded1941
Final Year of Operation1945
CountrySweden (Details)
Source of TextWikipedia
Text Credit URLLink
Transportation Company - FFVS - Aircraft ManufacturerCompany History: Flygförvaltningens Flygverkstad i Stockholm, (FFVS). FFVS bildades 1941 och leddes av Peter Kock. Som chef för tekniska kontoret utsågs Bo Lundberg. Utvecklings- och teknikkontoren var förlagda till Stockholm. Tanken var att FFVS bara skulle tillverka en prototyp på hantverkmässigt sätt och sedan lämna ut prototypexemplar av detaljer till underleverantörer för att sedan slutmontera delarna i FFVS:s regi.

Som mest sysselsattes 815 personer vid FFVS, och 250 större legotillverkare av detaljer. Förvaltningen försäkrade sig hos Saab att företaget inte hade något emot att tillverkningen av en flygplanstyp (FFVS J 22) startades. FFVS garanterade även att man inte skulle ta vare sig konstruktörer, arbetskraft, råmaterial eller underleverantörer från Saab.

Som monteringslokal hyrdes AB Aerotransports nybyggda hangarer på Bromma flygplats. Efter andra världskriget fick man lämna tillbaka lokalerna och FFVS omlokaliserades 1945 till Arboga där det uppgick i det nybildade Centrala Flygverkstaden Arboga (CVA).
Brief History:
Sweden is a Scandinavian nation with thousands of coastal islands and inland lakes, along with vast boreal forests and glaciated mountains. Its principal cities, eastern capital Stockholm and southwestern Gothenburg and Malmö, are all coastal. Stockholm is built on 14 islands. It has more than 50 bridges, as well as the medieval old town, Gamla Stan, royal palaces and museums such as open-air Skansen.

Item Links: We found: 1 different collections associated with FFVS - Aircraft Manufacturer
Item created by: gdm on 2019-04-26 13:20:48

If you see errors or missing data in this entry, please feel free to log in and edit it. Anyone with a Gmail account can log in instantly.